Tolong
-send to back dalam ms powerpoint2007 digunakan untuk.....
-ikoncopycopy dalam ms powerpont2007 digunakan untuk.....
-ikon paste ms powerpont2007 terdapat pada toolbar
-cara menyalin gambar powerpont2007!
-crtl+v dalam powerpont2007 digunakan untuk...
-background dalam powerpont2007 terdapat pada menu........
2

Jawabanmu

2014-09-12T20:18:15+07:00
1. Untuk membuat objek menjadi di bawah semua objek yang ada pada dokumen
2. Untuk mengopi teks atau objek yang diseleksi atau dipilih
3. Ribbon Home
4. Click gambar atau objek yang ingin dicopy, lalu click kanan cursor dan pilih Paste
5. Untuk mem-paste objek yang telah di salin/dicopy
6. Ribbon Design
2014-09-12T21:14:29+07:00
-send to back dalam ms powerpoint2007 digunakan untuk..... menaruh gambar di belakang tulisan 
-ikoncopycopy dalam ms powerpont2007 digunakan untuk..... mengcopy data
-ikon paste ms powerpont2007 terdapat pada toolbar  edit
-cara menyalin gambar powerpont2007!   klick copy dan paste ke tempat ygdiinginkan
-crtl+v dalam powerpont2007 digunakan untuk... memaste
-background dalam powerpont2007 terdapat pada menu........ design