Jawabanmu

2014-03-03T16:24:54+07:00
Di antara manusia ada yang mengatakan: "Kami beriman kepada Allah dan hari kemudian[22]," pada hal mereka itu Sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman.

   [22] Hari kemudian Ialah: mulai dari waktu mahluk dikumpulkan di padang mahsyar sampai waktu yang tak ada batasnya.


1 1 1
2014-03-03T16:26:05+07:00
ayat 8 ..Dan apabila waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim atau orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu, ( sekedarnya ) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Surah  An-Nisa’  ( Wanita )1.      Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu ( Adam ), dan ( Allah ) menciptakan pasangannya ( Hawa ) dari ( diri )-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-nya kamu saling meminta,(172)  dan ( peliharalah ) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasinya.
2.      Dan berikanlah kepada anak-anak yatim ( yang sudah dewasa ) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sungguh, ( tindakan menukar dan memakan ) itu adalah dosa yang besar.
3.      Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap ( hak-hak ) perempuan yatim ( bilamana kamu menikahinya ), maka nikahilah perempuan ( lain ) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil,(173)  maka ( nikahilah ) seorang saja,(174) atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki.(175)  Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
4.      Dan berikanlah maskawin ( mahar ) kepada perempuan ( yang kamu nikahi ) sebagai pemberian yang penuh kerelaan.(176) Kemudian, jika mereka menyerahkan sebagian dari ( maskawin ) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.
5.      Dan jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya,(177)  harta ( mereka yang ada dalam kekuasaan ) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian ( dari hasil harta itu ) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
6.      Dan ujilah’(178)  anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas ( pandai memelihara harta ), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlh kamu memakannya ( harta anak yatim ) melebihi batas kepatutan dan ( janganlah kamu ) tergesa-gesa ( menyerahkannya ) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa ( di antara pemelihara itu ) mampu, maka hendaklah dia menahan diri dari ( memakan harta anak yatim itu ) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah dia makan harta itu dengan cara yang patut. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Dan cukuplah Allah sebagai pengawas.
7.      Bagi laki-laki ada hak bagian harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian ( pula ) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.
8.      Dan apabila waktu pembagian itu hadir beberapa kerabat,(179) anak-anak yatim atau orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu,(180)  ( sekedarnya ) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.
2 3 2