Jawabanmu

2014-09-12T15:55:47+07:00
Logaritma adalah operasi invers dari perpangkatan. Jika a x = b, maka ditulis dalam bentuk logaritma a log b = x. Dibaca logaritma b dengan basis a adalah x.a disebut bilangan pokok/basis untuk a > 0 dan a ¹ 1, x disebut numerik x > 0
Sifat-sifat logaritma
1. a b b a= log
2. a log (b x c)= a log b + a log c
3. a log ÷øö çèæcb= a log b - a log c
4. a log b n = n a log b
5. a log b = ab ccloglog
6. a log b x blog c = a log c
7. n a log b m = nm . a log b
8. a log 1 = 0
9. a log a n = n
2014-09-12T17:34:49+07:00
Logaritma merupakan operasi mtk yang merupakan kebalikan dari eksponen (berpangkat)
 a_{log} b=c =  a^{c}=b

keterangan
a = bilangan pokok log (basis) a > 0 dan a ≠ 1
b = bilangan yang dilog-kan (numerus), b>0
c = hasil log
contoh :
1.  2_{log} 8 = 3 =  2^{3} = 8

2.  6_{log} 36 = 2 =  6^{2} = 36