Jawabanmu

2014-09-12T15:22:52+07:00
Dik= m=280  kg, 
dit= F?
f=m.g
f=280.10
f=2800 N
JGN LPA KSIH BINTANGNYA YG FULL YA
21 3 21
2014-09-12T16:03:07+07:00
Diketahui v1=36km/jam=36000/3600=10m/dt
               v2= 108km/jam = 108000/3600 = 30m/dtk
                 t= 5 dtk
                 m = 280 kg
ditanya F=?
jawab F = m.a
a= V2-v1/t=30-10 / 5=4 m/dt^2
maka F= 280. 4 = 1120 N

15 3 15