Jawabanmu

2014-09-12T15:03:17+07:00
Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini menjadikan setiap sila dari Pancasila didalamnya terkandung sila-sila lainnya : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkadilan sosial. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkadilan sosial. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan,berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkadilan sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kadilan yang ber-Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan,dan berkerakyatan.
sila pertama menjiwai sila kedua,ketiga,keempat , n kelima
mksih :)
2014-09-12T15:05:21+07:00
Sila ke-1 pancasila melandasi sila ke-2,ke-3,ke-4,ke-5
sila ke-2 pancasila dilandasi sila ke-1,melandasi sila ke-3,ke-4,ke-5
sila ke-3 pancasila dilandasi sila ke-1,ke-2,melandasi sila ke-4,ke-5
sila ke-4 pancasila dilandasi sila ke-1,ke-2,ke-3,melandasi sila ke-5
sila ke-5 pancasila dilandasi sila ke-1,ke-2,ke-3,ke-4