Jawabanmu

2014-09-11T22:10:39+07:00
1. Ir. Soekarno (Ketua)
2. Drs. Moh. Hatta (Wakil Ketua)
 3. Prof. Mr. Dr. Soepomo (Anggota)
4. KRT Radjiman Wedyodiningrat (Anggota)
5. R. P. Soeroso (Anggota)
6. Soetardjo Kartohadikoesoemo (Anggota)
7. Kiai Abdoel Wachid Hasjim (Anggota)
8. Ki Bagus Hadikusumo (Anggota)
9. Otto Iskandardinata (Anggota)
10. Abdoel Kadir (Anggota)
11. Pangeran Soerjohamidjojo (Anggota)
12. Pangeran Poerbojo (Anggota)
13. Dr. Mohammad Amir (Anggota)
14. Mr. Abdul Abbas (Anggota)
15. Mr. Mohammad Hasan (Anggota)
16. Dr. GSSJ Ratulangi (Anggota)
17. Andi Pangerang (Anggota)
18. A.H. Hamidan (Anggota)
19. I Goesti Ketoet Poedja (Anggota)
20. Mr. Johannes Latuharhary (Anggota)
21. Drs. Yap Tjwan Bing (Anggota)

Selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang, keanggotaan bertambah 6 yaitu :
1. Achmad Soebardjo (Anggota)
2. Sajoeti Melik (Anggota)
3. Ki Hadjar Dewantara (Anggota)
4. R.A.A. Wiranatakoesoema (Anggota)
5. Kasman Singodimedjo (Anggota)
6. Iwa Koesoemasoemantri (Anggota)


Semoga membantu ^^
2014-09-11T22:19:16+07:00
1. Anang Abdul Hamidan
2. Pettarani
3. Poeroebojo
4. Soerjohamidjojo
5. Dr. Ratulangie
6. Radjiman Wedyodinigrat
7. M.Amir
8. Muh.Hatta
9. Yap Tjwan Bing
10. Wahid Hasyim
11. Teuku Moh Hasan
12. Ir.Soekarno
13. Ki Bagus Hadikusumo
14. Ki Hajar Dewantara
15. Sutarjo Kartohadikusumo
16. Abdul Abbas
17. I Gusti Ketut Puja
18. Ahmad Subarjo
19. Sumantri
20. Kasman Singodimejo
21. Yohanes Latuharhary
22. Sayuti Melik
23. Mr.Soepomo
24. Abdul Kadir
25. Adipati Wiranatakusuma
26. Oto Iskandardinata
27. Panji Suroso

cr: id.wikipedia.org