Apa artine tembang pangkur ini ?Sekar Pangkur Kang Winarna
Lelabuhan kang Kanggo Wong Ngaurip
Ala lan Becik Puniku
Prayoga kawruhana
Adat waton puniku dipunkadulu
miwah ingkang tatakrama
den kaesthi siyang ratri

1

Jawabanmu

2014-09-11T19:19:46+07:00