Jawabanmu

2014-09-11T18:06:43+07:00
Ibu kita kartini                                                                                                    1 2 3 4 5 3 1.. 6 i 7 6 5... 4 6 5 4 3 1... 2 4 3 2 1 (2X)                                            4 3 4 6 5 6 5 3 1 3 2 3 4 5 3                                                                                                              4 7 2 1                                                                                                                 '                                                                                                                                                                                                              tanah air                                                                                                           5 3 4 5...1 3 2 1 7 6 5.... 5 1 3 2.. 1 7 7 6 7 1... 1 1 7 6 6... 1 7 6 5....3 4 5 7 6...2 3 4 3....5 1 7 6 6 2 3 4 6 5 1 7 2 1
13 3 13