Diantaranya pasangan-pasangan himpunan berikut ini manakah yang dapat berkorespodensi satu-satu?
a. A = { 0,2,4,6 } ; B = { 1,3,5,7 }
b. P = { Jari pada suaatu tangan } ; Q = { Hari dalam seminggu }
c. X = { a,b,c } ; Y = { c, a, b }
d. G = { Bilangan asli 4 } ; F = { Titik sudut Δ ABC }

1

Jawabanmu

2014-09-11T18:00:17+07:00