Dengan mendaftarkan anggotanya tentukan hubungan yang mungkin antar himpunan berikut :
A ={x/x vocal }
B ={nama bulan yang berumur 30 hari}
C ={1.2.3}
D ={nama bulan dalam setahun dimulai huruf (J)
E ={2.1.3}

2

Jawabanmu

2014-09-11T17:57:49+07:00
A = { A  , I , U , E , O }
B = { APRIL , JUNI , SEPTEMBER , NOVEMBER }
C = { 1 , 2 , 3 }
D = { JANUARI ,  JUNI , JULI }
E = { 2 , 1 , 3 }
1 5 1
2014-09-11T18:01:08+07:00
a= { A  , I , U , E , O }
b = { APRIL , JUNI , SEPTEMBER , NOVEMBER }
c = { 1 , 2 , 3 }
d = { JANUARI }
e = { 2 , 1 , 3 }

A={A,I,U,E,O} B={APRIL,JINU,SEPTEMBER,NOOVEMBER} C={1,2,3} D =JANUARI,JUNI,JULI} E=2,1,3}
brwakwakkwakkwa copas semua :v
NDAK LAH YE KAU TENGOK LAH YANG D TUH
bagus (y)