Jieun kalimah pananya tina kalimah wawaran di hadap !!.

kamari dian henteun sakola !

(1) ............... anu kamari heunteu sakolah teh ?
(2) ............ dian henteu sakola teh ?

Di sakola Dani aya perpustakaan
(1). aya .............. di sakola dani teh ?
(2) ................. anu aya perpustakaan teh ?1

Jawabanmu

2016-11-11T19:46:05+07:00

Kamari Dian henteun sakola.
(1) Saha anu kamari heunteu sakolah téh? (Bisa ogé, “Naha aya anu kamari heunteu sakolah téh?”)
(2) Naha kunaon Dian henteu sakola téh? (Bisa ogé, “Aya naon kitu Dian henteu sakola téh?”)

Di sakola Dani aya perpustakaan.
(1) Aya perpustakaan kitu di sakola Dani téh?
(2) Di mana anu aya perpustakaan téh?