1. pemeriksaan di tingkat banding di pengadilan tinggi dapat terjadi apabila...
2. seseorang yang mampu menjaga nama baik dengan selalu menaati peraturan yang berlaku berarti telah melaksanakan kebersihan dalam bidang...
3. patuh terhadap peraturan yang berlaku dalam masyarakat berarti...
4. pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah agung oleh putusan hakim dibawahnya dinamakan...
5. peraturan hukum yang mengatur cara pelaksanaan alat perlengkapan negara disebut...

1

Jawabanmu

2014-03-17T20:51:54+07:00
Dinda kamu sekolah dmna ? itu pertanyaan lks sama dengan saya, kita boleh saling kerjasama
3 2 3