1) Pada peta tercantum skala grafik 0
smpai 5 km dgan potongan hitam putih masing" 1 cm. Kalau skala ini ditulis dgan skala angka (numerical scale) perbandingannya adalah?
A. 1: 1.000
B. 1 : 5.000
C. 1 : 50.000
D. 1 : 100.000
E. 1 : 500.000

2) dua buah peta masing" peta A dan peta B. Pada peta A yg berskala 1 : 500.000, jarak P- Q = 5 cm. Apabila peta B berskala 1 : 1.000.000 , maka jarak P - Q adalah?
A. 2,5 cm
B. 5 cm
C. 10 cm
D. 15 cm
E. 20 cm

1

Jawabanmu

2014-09-10T21:59:54+07:00