Jawabanmu

2016-06-28T11:44:58+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.

Sesorah tentang perpisahan :


Assalamualaikum Wr.Wb


Ingkang kinurmatan bapak kepala SMP N 1, ingkang kula hormati bapak ibu guru staff karyawan saha tamu undangan, lan ingkang kula tresnani rencang-rencang kelas 9 tuwin adik-adik kelas.


Sumangga kita sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha agung, ingkang sampun paring sedaya nikmat lan kewarasan, saengga kita sedaya saged makempal wonten ing adicara perpisahan sak punika.


Kula minangka wakil saking rencang-rencang kelas 9, ngaturaken agunging panuwun dhumateng bapak ibu guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawenthah dhumateng kula sarencang saengga saged ngrampungaken anggen kula ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan punika sadangunipun tigang warsa.


Mboten kesupen kula sarencang ugi nyuwun pangapunten, awit kula sarencang asring ndamel bapak ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.


Kula sarencang nyuwun donga pangestu mugi-mugi saged nglajengaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil.


Wasana cekap semanten atur kula. Nedhi kupat ing wayah sonten, menawi lepat nyuwun pangapunten.


 Wassalamualaikum Wr.Wb.

1 5 1