Tentukan hasil dengan jawaban yang benar
1.(13a-8b)+12a+9b)=
2.(15i+14b+13k)+(-30i-45j+51k)=
3.Tentukan hasil penjumlahan(3-17x+35z)dan(4x+23y-9)
4.(42n+35m+7)-(50m-20n+9)=
5.Tentukan hasil pengurangan(5x+3)oleh(x-1)
6.tentukan hasil pengurangan(4y-8)dari(2y+5z)
7tentukan hasil pengurangan 5z+3 oleh 2z-7
8.tentukan hasil pengurangan 6x+4 dari x-y

1

Jawabanmu

2014-09-10T20:43:16+07:00
1. 13a+12a-8b+9b
= 25a+b
2. 15i-30i+14b+45j+13k+51k
= -15i+14b+45j+64k
3. 3-9-17x+4x+35z+23y
= -3-13k+35z+23y
4. 42n-20n+35m-50m+7+9
= 12n+30m+16
5. 5x-x+3-1
= 4x+2
6. 2y-4y+5z-8
= -2y+5z-8
7. 5z-2z+3-7
= -2y+5z-8
8. 6x-x+4-y
= 5x+4-y

kalau salah maaf ya
oh kalau nomor 9 latihan 2.2 kelas8 apa jawaban nya kalau boleh tau