Jawabanmu

2014-09-10T20:25:57+07:00
27CO = 2.8.8.8.1
19K = 2.8.8.1
44Ru = 2.8.18.8.8
56Ba= 2.8.18.18.8.2
34Se= 2.8.18.6
2 5 2
2014-09-10T21:05:18+07:00
A. 27Co = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7
b. 19K = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1
c. 44Ru = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d6
d. 56Ba = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2
e. 34Se = 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4

Hmm... konfigurasiny sy pake yg kek gini... 
5 4 5