Setiap benda akan tetap diam atau bergerak lurus beraturan apabila pada benda itu tidak bekerja gaya.

\Sigma F = 0
Hukum II Newton

Bila sebuah benda mengalami gaya sebesar F maka benda tersebut akan mengalami percepatan.

\Sigma F = m \times a

Keterangan:

F : gaya (N atau dn)
m : massa (kg atau g)
a : percepatan (m/s2 atau cm/s

Jawabanmu

2013-12-04T14:51:17+07:00
∑F = 0 untuk benda diam atau benda bergerak lurus beraturan

 Bunyi hukum I Newton “Suatu benda tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak dengan kecepatan tetap jika tidak ada gaya luar yang bekerja padanya “

2013-12-04T15:12:55+07:00
Hk. I Newton → Hk. kelembaman (inersia) :
Untuk benda diam dan GLB → → dan