TOLONG BANTU SAYA
nyatakan perbandingan trigonometri berikut ke dalam perbandingan trigonometri sudut lancip, selanjutnya hitunglah nilainya.
a. sin 315
b. cos 1215
e. cos. 1035
d. tan 690
e. sec 675
f. sec 1110
g. csc 1125
h.cot 480
i cot 135
j. cot 1290

1

Jawabanmu

2014-03-02T16:40:41+07:00
Sin 315 = sin ( 360 - 45) = -sin 45
cos 1215 = cos ( 3.360 + 135) = cos 135 = cos ( 180 - 45 ) = -cos 45