1.jelaskan makna sila dalam pancasila merupakan satu ke satuan yg tidak terpisah
2.jelaskan hubungan antar sila dalam pancasila
3.jelaskan 5 nilai yg terkandung dalam sila ketuhanan yg maha esa
4. sebutkan 4 perwujudan sila kemanusiaan yg adil dan beradab di lingkungan masyarakat
5. jelaskan 4perwujudan sila ke satuan indonesia di lingkungan sekolah

1

Jawabanmu

2014-09-10T19:59:10+07:00
1.makna sila dalam pancasila merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.sila-sila dalam pancasila merupakan rangkaian kesatuan yang bulat sehingga tidak dapat di pisah-pisahkan satu sama lain atau tidak dapat di bagi-bagikan atau diperas
2.-sila ketuhanan yang maha esa meliputi dan menjiwai sila ke 2,3,4,5
  -sila kemanusiaan yang adil dan beradab meliputi dan menjiwai sila ke 1,3,4,5
  -sila persatuan indonesia meliputi dan menjiwai sila ke 1,2,4,5
  -sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam
     permusyawaratan perwakilan meliputi dan menjiwai sila ke 1,2,3,5
  -sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.


*SEMOGA MEMBANTU*..............