Pancasila sebagai satu kesatuan

hubungan sila2 dalam pancasila

nilai keutuhan yang maha esa

nilai kemanusiaan yang adil dan beradab

nilai persatuan indonesia

nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia

tolong kasih tau uraiannya dong

1

Jawabanmu

2014-09-10T19:43:07+07:00
Sila pertama melandasi sila kedua, ketiga, keempat dan kelima
sila kedua dilandasi sila pertama serta melandasi sila ketiga, keempat dan kelima
sila ketiga dilandasi sila pertama dan kedua serta melandasi sila keempat dan kelima
sila keempat dilandasi sila pertama, kedua, dan ketiga serta melandasi sila kelima
sila kelima dilandasi sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat