Jawabanmu

2014-03-01T15:09:08+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Assalamu'alaikum wr. wb.
Ingkang kinurmatan Bapak Kepala Sekolah ugi Bapak - Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi lan rencang - rencang kelas 9 ingkang kula tresnani.
Monggo kito sedaya ngaturaken puji syukur dhumateng Gusti ingkang maha Agung ingkang sampun maringaken sedoyo nikmat lan kewarasan dateng kito sedoyo dumugi sakmeniko kito sedaya saged kempal wonten ing adicara perpisahan sak manika.
Kula, wakil saking rencang - rencang kelas 9 ngaturaken maturnuwun ingkang sak ageng-agengipun kagem Bapak / Ibu Guru ingkang sampun mbulawantah kulo lan sak konco-konco dateng pawiyatan menika ingkang dangunipun tigang warsa.
Mboten keraos kolo lan rencang sebrayat sampun ngelampahi ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan mriki. Wonten ing adicara menika, kulo kiyambak tuhu rencang - rencang nyuwun agenging pangapunten sangking Bapak / Ibu guru amargi wonten ing tigang warso ngangsu kawruh wonten pawiyatan mriki kulo lan sak rencang mebo menawi gadhah kalepatan ingkang dipun sengojo lan mboten disengojo. Mugi - mugi Bapak / Ibu guru kerso ngapuntenaken sedoyo kelepatan kulo lan rencang - rencang.
Satuhunipun kulo lan sak konco awrat sanget badhe nilaraken pawiyatan menika amargi sedoyo ingkang wonten dateng mriko sampun kados sederek lan kaluargo. Namung amargi kulo lan rencang - rencang kedah nglanjutaken ngangsu kawruh wonten ing pawiyatan ingkang luwih inggil, kulo lan rencang - rencang kedah saget dening ikhlas nilaraken pawiyatan menika.
Kadosipun sampun cekap anggenipun kulo matur. Bilih menawi wonten kalepatan kulo nyuwun agenging pangapunten.
Wasslamu'alaikum wr. wb.
2 4 2
2014-03-01T15:16:58+07:00

Ini adalah Jawaban Tersertifikasi

×
Jawaban tersertifikasi mengandung isi yang handal, dapat dipercaya, dan direkomendasikan secara seksama oleh tim yang ekspert di bidangnya. Brainly memiliki jutaan jawaban dengan kualitas tinggi, semuanya dimoderasi oleh komunitas yang dapat dipercaya, meski demikian jawaban tersertifikasi adalah yang terbaik dari yang terbaik.
Assalamualaikum wr. Wb.
Ingkang dahad kinormatan Bapak/ibu kepala sekolah SMP
.
Bapak ibu guru ingkang kulo hormati Lan konco-konco ugi adek-adek sedoyo kemawon ingkang kulo tresnani Monggo kito sedoyo sesarengan ngonjukaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Moho Agung,
ingkang sampun maringi nikmat kuwarasan dumateng kito sedoyo, sahinggo saged sesarengan kempal wonten adicoro perpisahan siswa kelas enam sameniko.
Sholawat salam kagunganipun Gusti Alloh mugi-mugi konjuk dumateng junjungan kito Nabi Agung Muhammad SAW.
Bapak ibu guru ingkang kulo hormati
Kulo ingkang tinanggenah Bapak guru kagem nyenyulihi konco-konco keles enem supados ngaturaken matur sembah nuwun kulo sakonco dumateng Bapak ibu guru ingkang sampun nggulowentah kulo sakonco dangunipun enem warso wonten pawiyatan meniko.
Kulo sakonco mboten saget maringi menopo-menopo, namung saget ngaturaken agunging panuwun.
Kulo sakonco inggih badhe nyuwun pangestunipun supados saged ketampi wonten pawiyatan enggal ingkang sae ingkang sampun dados tujuan kulo sakonco. Ugi supados kulo sakonco saged dados tiyang ingkang migunani kagem keluarga, masyarakat, agomo, ugi bongso lan negoro.
Sejatosipun, kulo sakonco kraos awrat sanget nilaraken pawiyatan meniko. Kulo gadah sekedik pesen kagem adek-adek kelas setunggal dumugi gangsal, supados sinau ingkang sregep, supados saged mujudaken cita-citanipun ugi dados lare ingkang lantip.
Cekap semanten atur kulo.
Kulo sakonco tartamtu katah kalepatanipun, lumantar kulo, nyuwun agunging pangapunten dumateng sedoyo kemawon.
Waakhiron Wabilahitaofik walhidayah wassalamungalaikum wr.wb.

semoga membantu :)
2 5 2