Jawabanmu

2016-11-17T10:37:01+07:00
Salaran adalah suatu bentuk sesajen yg di tujukan kepada dewa di pura. Sesajen merupakan warisan budaya hindhu dan budha untuk memuja  para dewa, roh atau penunggu suatu tempat yang mereka yakini dapat menolak kesialan dan mendatangkan keberkahan. Pada pura di bali sesajen untuk para roh dewa dan leluhur di letakkan di altar paling tinggi sedangkan sesajen untuk roh roh jahat di letakkan paling dasar. Perbedaannya sesajen untuk roh roh jahat adalah daging mentah sedangkan sesajen untuk dewa dan roh leluhur tidak berisi daging mentah.