Berikut ini merupakan ciri-ciri tumbuhan:
mempunyai tulang daun sejajartingkat sporofit lebih dominant dalam hidupnyaMempunyai protaliumMempunyai sorusGametofit lebih dominantMempunyai protonemaYang merupakan cirri-ciri tumbuhan paku adalah…
A. (2),(3),dan (4)
B. (1),(3),dan (6)
C. (2),(3),dan (6)
D. (1),(4),dan (5)
E. (2),(4),dan (5)


1

Jawabanmu

2014-02-28T20:43:00+07:00
A dominan sporofit, mempunyai protalium dan sorus