Di jawab ya ...

(01). Untuk menjumlah secara otomatis digunakan……

A. autofilter
B. autosum
C. autowizart
D. autofiel
E. autoreal

(02). Pengabungan beberapa cell disebut……

A. marge cell
B. cell
C. font
D. center
E. drag

(03). Penulisan teks menjadi lebih hidup adalah……..

A. font
B. colum
C. table
D. arial
E. timer


(4). Penulisan rumus biasanya diawali dengan tanda……
a. @
b. #
c. %
d. =
5. Pemakaian tanggal dan jam terdapat pada…….
a. format
b. header and footer
c. chart
d. clip art
2. Tombol untuk ke akhir halaman adalah ?
a. Ctrl+S
b. Ctrl+X
c. Ctrl+C
d. Ctrl+End
3. Costimize, option, & language adalah sub menu dari menu?
a. File
b. Edit
c. Tool
d. Insert
4. Bagaimana cara membuat (O2) dengan cara ?
a. Ctrl+-
b. Ctrl+*
c. Ctrl+=
d. Ctrl+?

1

Jawabanmu

2014-09-09T20:23:36+07:00
1. B. AutoSUM
2. A. Merge Cell
3. A. Font
4. D. =
5. A. Format
6. D. Ctrl+End
7. C. Tool
8. Tidak tahu.