Jawabanmu

2014-09-09T19:03:36+07:00
Sila ke-1= 
a.Bangsa indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
b. Manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing
c. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa
d. Membina kerukunan hidup antarsesama umat beragama dan kepercayaannya terhadapa Tuhan Yang Maha Esa 
e. Agama dan kepercayaan terhadapa Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa yang dipercayai dan diyakini
f. Mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing.
g. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap orang lain.
Sila ke-2
a. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa
b. engakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi manusia, tanpa membda-bedakan.
c. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama
d. Mengambangkansikap tidak semena-mena terhadap orang lain 
e. Menjungjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
f. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan
g. Berani membela kebenaran dan keadilan
h. mengembangkan sikap hornat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
Sila ke-3
a. mampu menempatkan kesatuan , persatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama dia atas kepentingan pribadi dan golongan.
b. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan
c. Mengambangkan rasa cinta tanah air dan bangsa
d. Mengambangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesaia
e. Memelihara ketertiba dunia yg berdasarkan perdamain abadi dan keadilan sosial
Sila ke 4
a, Musyawarah untuk mencapai mufakat
b. tidak boleh mekansakan kehendak kepada orang lain
c. Memberika kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipecayai untuk melaksanakan permusyawaratan
sila ke 5
a.Menghormati hak org lain
b. Menjaga keseimbangan antara kewajiban dan hak
c. Mengambangkan sikap adil terhadap sesama
d. Suka bekerja keas
2 4 2