Jawabanmu

2014-09-09T16:01:00+07:00
1. log 180 = log (10x9x2)
                 = log 10 + log 3² + log 2
                 = 1 + 2(0,477) + 0,301
                 = 1 + 0,954 + 0,301
                 = 2,255
2. ²log 60 = ²log (5x6x2)
                = ²log5 + ²log2 + ²log3 + ²log2
                = b+1+a+1
                = b+a+2
2 5 2