Jawabanmu

2014-01-07T15:36:05+07:00
V balok = V kubus =  s^{3}

V balok =  12^{3}

V balok = 1728  cm^{2}

jika hanya diisi 3/4 nya maka

1728 x 3/4

=1296  cm^{2}
2014-01-07T15:43:19+07:00
V Balok = V Kubus = s3
                             =123
                             =1728 cm3

jika akan di isi 1/3 maka air yg di isika = 1/3 X 1728
                                                         = 576 cm3