“Jaman gger aku ngungsi ketewer-tewer ndhelik sor ngemper ngerti-ngerti ketiban genter alah bapak balung sate uripku ijen-ijenan” Nong-ning, nong neng, nong ning, neng nung Rekasane urip jaman geger Ati ora jenjem mangan ora tentrem Turu ora bisa merem Pating jledhor bedhil mriyem Oh , Paiyem … Paiyem, bojoku sing mati kaliren Bubar nglairke anak wadon nalika perang rame Mula bocah wadon mau dakjenengake “Rame” Oh, Rame-Rame kowe saiki wis genti duwe anak cacah lima Semega-semega Urip jaman merdika, enake apa-apa ana Kliwat edan dadi brandhalan Omben-omben, mabuk-mabukan Tan ngerti bedhahing kamardikan Aku tumbaling putuku Lelabuhan jebul aji watu Saiki jaman maju Apa-apa kolu “Jaman mau wong urip sarwa kesusu mlebu metu neng hotel nyandhing wong ayu lah bapak ra ngerti saru sing neng ngomah padha padu Damen-damen, pari-pari Biyen-biyen, saiki-saiki O, slamet-slamet Jamane bundhet ruwet Ora eling labuh labet “E, bocah-bocah … jaman rongewu neng ngarepmu mangsa borong, neng pundhakmu jaman dadi abang biru aku ora ngaru siku, wis, simbah turu”

1. menapa ingkang dipunwastani geguritan?
2.menapa kemawon ingkang kedaah dipungatosaken nalika maos geguritan?
3. kados pundi estetika basa ingkang wonten ing geguritan kanthi irah-irahan 'jaman' ing nginggil?
4. menapa wosing geguritan kanthi irah-irahan 'jaman' ing nginggil?
5. menapa piwulang ingkang saged kepethik saking geguritan kanthi irah-irahan 'jaman'?

1

Jawabanmu

2014-09-08T22:46:36+07:00