Jawabanmu

2016-11-10T22:13:52+07:00
1. Hampang birit nyaeta jalma nu daekan atawa henteu hese dititah.
2. Pecat sawed nyaeta keur nunjukkeun waktu (wanci pecat sawed) kira-kira tabuh 10.00 isuk-isuk. Asalna tina kabiasaan yen waktu eta teh (kira-kira tabuh 10.00) nyaeta waktu munding anu dipake magawe dileupaskeun sawedna.
3. Kurung batokeun hartina jalma nu tara indit-inditan atawa jalma nu tara gaul jeung sasaha.
4. Epes meer hartina jalmaa nu babari ceurik, gampang menyerah.
5. Ngarawu ku siku hartina kulantaran sarakah hayang meunangkeun saloba-lobana malah jadina teu meunang nanaon atawa ngan meunang saeutik. 
1 5 1