Jawabanmu

2014-02-27T20:08:36+07:00
Dik : mo ( massa diam elektron ) =  9 * 10^{-31} kg
       v = 0,8 c
dit momentum relativitas (p)
peny

p =  \frac{mo * v }{ \sqrt{1-v^{2}/ c^{2}  } }

p =  \frac{9 * 10^{-31} * 0,8c }{ \sqrt{1-(0,8c)^{2}/ c^{2}  } }

p =  \frac{7,2 * 10^{-31}c}{ \sqrt{1-0.64} }

p =  \frac{7,2 *  10^{-31} }{ \sqrt{0,36} }

p =  \frac{7,2 *  10^{-31}c }{0,6}

p = 12 * 10^{-31} c