Jawabanmu

2014-09-08T19:45:15+07:00
Pokok Pikiran(Inti)Di tiap" Cerita
Ide pokok adalah ide/gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok. Dalam satu paragraf hanya ada satu ide pokok.
Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut, yang disebut dengan kalimat penjelas. Nama lain untuk kalimat utama adalah kalimat topik.,,,,ini jawaban dri kuu :D
pokok pikiran/ pokok crita
2014-09-08T19:46:21+07:00
Gagasan utama yang menyertai inti , kalau tidak salah