Sebuah tangki berisi air yang berada di atas raksa. sebuah kubus besi dengan rusuk 60 mm berdiri tegak lurus seimbang dalam cairan. tentukan tinggi kubus yang tercelup dalam setiap cairan. massa jenis besi dan raksa berturu-turut adalah 7,7 x 10^3 kg/m^3 dan 13,6 x 10^3 kg/m^3

1

Jawabanmu

2014-04-28T18:01:26+07:00
mb.. g = ρa g (x Vb) + ρHg g (1-x) Vb) 
ρb Vb g = ρa g (x Vb) + ρHg g (1-x) Vb)
7700 = 1000 x + 13600 (1 - x) 
7700 = 1000 x + 13600 - 13600 x 
13500 x = 5900 
         x = 59/135 

t air = 59/135 × 60 = 26,2 mm 
t raksa = 60 - 26,2 = 33,8 mm 
1 3 1