silahkan pilih: Yogyanira kang para prajurit
lamun sira sami hanuladha
duk ing nguni caritane
handelira sang prabu
Sasrabahu ing Mahespati
aran Patih Suwanda
lelabuhanipun
kang ginelung tri prakara
guna kaya purune kang den antepi
nuhoni trah utama

Jawabanmu

2014-02-27T15:46:37+07:00
“La mun sira, anggeguru kakiAmiliha, manungsa kang nyataIngkang becik martabateSarta kawruh ing ukumKang ngibadah, lan kang ngirangiSukur oleh wong tapaIngkang wus amungkulTan mikir paweweh ing lyanIku pantes, sira guronana kakiSarta neka wruhana”
2014-02-27T15:46:49+07:00
Wardining kang sasmita jinarwi
wruhing kukum iku watekira
adoh marang kanisthane
pamicara punika
weh reseping sagung miyarsi
tata krama punika
ngedohaken panyendhu
kagunan iku kinarya
ngupa boga,dene kelakuan becik
weh rahayuning angga