Jawabanmu

2014-09-08T16:16:37+07:00
Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dan utuh. Hal ini menjadikan setiap sila dari Pancasila didalamnya terkandung sila-sila lainnya : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa, adalah Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkadilan sosial. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang berketuhanan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkadilan sosial. 3. Persatuan Indonesia adalah persatuan yang ber-Ketuhanan, berkemanusiaan, berkerakyatan, dan berkadilan sosial. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan adalah kerakyatan yang ber-Ketuhanan,berkemanusiaan, berpersatuan, dan berkadilan sosial. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah kadilan yang ber-Ketuhanan yang berkemanusiaan, berpersatuan,dan berkerakyatan
Jawaban paling cerdas!
2014-09-08T16:20:01+07:00
Hubungan sila-sila dalam pancasila adalah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat di laksanakan secara terpisah..artinya setiap sila dalam pancasila berhubungan antara satu sila dengan sila lainnya. ..bisa dikatakan seperti ini: jika kita beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa (sila 1)pasti kita berkemanusiaan(sila 2) peduli dan selalu menjaga persatuan (sila 3)senang bermusyawarah untuk memecahkan masalah (sila 4) serta dapat hidup dengan adil (sila 5)
terima kasih. jawaban mu sangat membantu
sama -sama