Jawabanmu

2014-09-08T14:53:33+07:00
Sila ke 1 mncangkup sila ke 2 3 4 5
sila ke 2 mencangkup sila ke 1345
sila ke 3 mrncangkup sila ke 1245
sila ke 4 mncngkup sila ke 1235
sila ke 5 mencngkup sila ke 1234