Perhatikan pernyataan pernyataan berikut.
(1). Mengayuh sepeda.
(2). Menendang bola.
(3). Batu dilontarkan dgn ketapel
(4). Membaca buku
Aktivitas yg menyebabkan benda yg semula diam menjadi bergerak adalah...
A. (1), (2), (4)
B. (2), (3), (4)
C. (1), (2), (3)
D. (1), (2), (3), (4)

1

Jawabanmu

2014-01-06T18:22:34+07:00
Jawaban nya C (1),(2),(3)

Jawabnya C
C....
jawabannya C (1),(2),(3)
C,,
jawabannya C (1),(2),(3)