1.tentukan penjumlahan aljabar berikut:
a.-3m+4n-6 dengan 7n-8m+10
b.15a + 7b dengan -11a - 12b + 13d

2.tentukan pengurangan bentuk aljabar berikut:
a.-3m+4n-6 dengan 7n-8m+10
b.15a+7b-5c dengan -11a-12b+13d

tentukan hasil dari
(5x-6y+8z) + (7x-9z) - (2y+9z-10)

2

Jawabanmu

2014-09-07T22:21:09+07:00
1 a. -11m + 11n +4
b. 4a-5b+13d

2. a. -3n +5m+4
b. 26a+19b-5c-13d
Jawaban paling cerdas!
2014-09-07T22:23:59+07:00
1. a. (-3m+4n-6)+(7n-8m+10)
= -3m-8m+4n+7n+10
= -11m+11n+10
= -11m+11n = -10
b. (15a+7b)+(-11a-12b-13d)
= 15a-11a+7b-12b-13d
= 4a-5b-13d
2. (-3m+4n-6)-(7n-8m+10)
= -3m+8m+4n-7n-10
= 11m-3n-10
= 11m-3n = 10
b. (15a+7b)-(-11a-12b-13d)
= 15a+11a+7b+12b+13d
= 26a+19b+13d

(5x-6y+8z) + (7x-9z) - (2y+9z-10)
= 5x+7x-6y-2y+8z-9z-9z+10
=12x-8y-10z+10
= 12x-8y-10z= -10

2 5 2