Jawabanmu

2014-09-07T20:31:41+07:00
- frasa nominal
- frasa verbal
- frasa ajektiva
- frasa preposisional
2014-09-07T20:33:43+07:00
Frasa eksosentrik,frasa endosentrik,frasa koordinatif,frasa apositif