Jawabanmu

2014-09-07T19:00:22+07:00
Pantun merupakan salah satu jenis puisi lama yang sangat luas dikenal dalam bahasa-bahasa Nusantara.  Lazimnya pantun terdiri atas empat larik (atau empat baris bila dituliskan), bersajak akhir dengan pola a-b-a-b (tidak boleh a-a-a-a, a-a-b-b, atau a-b-b-a). Pantun pada mulanya merupakan sastra lisan namun sekarang dijumpai juga pantun yang tertulis. baris pertama dan kedua terdapat sampiran barisan ketiga keempat terdapat isi..
PUISI
Puisi adalah bentuk karangan yang tidak terikat oleh rima, ritme ataupun jumlah baris serta ditandai oleh bahasa yang padat. Unsur-unsur intrinsik puisi adalah
1. Tema yaitu tentang apa puisi itu berbicara
2. tokoh
3. watak
4. alur/plot
5. latar : - tempat, -waktu , - suasana
6. sudut pandang
7. amanat
SYAIR itu puisi tapi yang lebih banyak menceritakan isinya..