Tolong dijadikan Krama Madya : kacarita ing sacedake tepel wates praja ngastina madeg praja anyar kang aran kang aran sonyawibawa.ratune jejuluk prabu dutawarna,ratune mau sekti mandraguna lan bisa ngrubah kahanan ngastina kang maune para kawula padha kekurangan uripe dadi makmur

1

Jawabanmu

Jawaban paling cerdas!
2014-09-07T15:05:41+07:00
Kacarita wonten sacedakipun tepel wates praja ngastina madeg praja enggal ingkang aranipun sonyawibawa. ratune asma prabu dutawarna, ratunipun wau sekti mandragina kaliyan saged ngrubah kahananipun ngastina ingkang waune para kawula pada kekirangan uripe dados makmur.
1 5 1