Yg bisa tolong bantu y ini tugas buat besok! tpi jgn asal"an :D

Berikan masing-masing 4 contoh pengAMALan pancasila pada sila ke 1,2,3,4,5 dalam kehidupan sehari-hari
misal : sila ke-1 4contoh, sila ke-2 4contoh, sila ke-3 4contoh, sila ke-4 4contoh sila ke-5 4contoh

2

Jawabanmu

2014-09-07T13:34:55+07:00
1,,, sila yang pertama kita harus taqwa kepad a tuhan yang maha esa,,, menjalankan perintahnya,, dan menjauhi larangannya,,
sila yang kedua,,,, kita harus saling tolong menolong,,,nhormat sesama antar suku,,,, tidak mengejek satu sama lain
sila yang ketiga,,,,,  kita harus selalu besatu,, tidak merusuhkan satu sama lain,,,, menerima pendapat oeang lain.,,,  dan tidak mencelanorg lain
sila yang keempat selau bermusyawarah
sling tolon menolong tida mengganggu saat jam pelajaran, tidak mengejek status org (miskin)
sila kelima  selalu adil,,, tidak memeili kasih,,, semua harus sama
 Saling gotong ryongterima kasih smoga bermanfaat
Klw btul blng terima kasih ke aku y :)
makasih kak :)
Sama2 adk
2014-09-07T13:44:02+07:00
Sila pertama
Pengamalan :
Bertaqwa kepada Tuhan YME
Menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama masing-masing
Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan pada orang lain yang lain agama

Sila kedua
Mengakui persamaan hak dan kewajiban setiap manusia
Tenggang rasa dan Tepa slira
Tidak semena-mena thd orang lain

Sila ketiga
Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa
Rela berkorban untuk bangsa dan negara
Bangga bertanah air Indonesia

Sila keempat
Musyawarah mufakat dalam penyelesaian masalah
Tdk memaksakan kehendak pada orang lain
Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah

Sila kelima
Hidup sederhana/tdk berfoya-foya
Gemar menabung
menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban
Suka bekerjakeras
Menghargai karya orang lain