Jawabanmu

2014-09-07T10:13:03+07:00
1= ichi
2=ni
3=san
4=yon
5=go
6=roku
7=sichi
8=hachi
9=kyuu
10=juu
2014-09-07T10:15:13+07:00
Cuma bisa 1-10

ichi
ni
san
yon
go
roku
nana
hachi
kyu
jyu
1= ichi
0= rei 1=ichi 2=ni 3=san 4= yon 5=go 6=roku 7=sichi 8=hachi 9=kyu 10=juu, 11= juu ichi, 20= ni juu, 21= ni juu ichi, 100=hyaku, 1000=sen, 10000= ichiman