Tentukanlah himpunan penyelesaian dari persamaan linear berikut.
a) 24m = 12
b) 3z + 11 = -28
c) 25 - 4y = 6y + 15
d) -4x - 15 = 1 - 8x
e) 6 per a + 2 = 4
tolong dibantu ya :D

2
b.)3z+11=-28,
3z = -28-11
3z=-39
z=-39/3
z=-13

Jawabanmu

2014-02-26T17:45:03+07:00
A) 24m = 12
    m = 24/12
    m = 2

b) 3z + 11 = -28
     3z = -28-11
     3z = -39
     z = -39/3
     z  = -13

c)25 - 4y = 6y + 15
   25 - 15 = 4y + 6y
        10   = 10y
          y   = 10/10
          y   = 1

d) -4x - 15 = 1 - 8x
     -4x + 8x = 15 + 1
           4x   = 16
             x      = 16/4
              x     = 4

e) 6/a + 2 = 4
     2-4     = 6/a 
       -2      = 6/a
        a       = 6/-2
        a       = 3
3 4 3
menurut saya
yang (d) hasilnya gk salah kan?
coba kamu hitung
aku belum terlalu mengerti
yang d ada cara lain : 6/a + 2 = 4 jadi 6x2 sama dengan 12, trus 12 per a sama dengan 4 jadinya a = 12/4 = 3
2014-02-26T17:50:18+07:00
A. m = 12/24
<=> 1/2

3z+11 = -28
3z= -28-11
3z= -39
z= 13

25-4y = 6y=15
-4y-6y= 15-25
-10y=-10
y=1

-4x-15= 1-8x
-4x-8x=1=15
4x=16
x=4

6 per a + 2= 4
6+2=4a
8=4a
2=a
1 3 1