Jawabanmu

2014-09-07T11:44:15+07:00
Berikut ini adalah contoh surat bahasa Jawa:

Mesir, 24 November 2012

Kegem Bapak lan Ibu
Wonten ing ndalem Kudus

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Kados pundi kahananipun Bapak lan Ibu? Mugi - mugi Gusti Allah tansah maringi kanugrahan lan kesehatan dhumateng Bapak lan Ibu. Alhamdulillah dalem lan putra mantu tansah bagas waras.

Bapak lan Ibu ingkang satuhu kula bekteni, kenanthenan serat menika, kula badhe matur bilih dalem Insya Allah badhe wangsul dateng Kudus benjang sasi Agustus kinepatan sasi riyaya Idul Fitri. Nyuwun pangetunipun mugi - mugi sedoyo dipun paring lancar sahinggo mboten wonten tambahan tugas kuliah ingkang kedah dalem rampungaken.

Mbok bilih wonten upakarti utawi oleh - oleh ingkang dipun kersakaken saking Mesir, sumonggo dalem aturi telepon dalem. Insya Allah saged dalem padosaken dateng mriki.

Dalem kinten cekap semanten rumiyin serat saking ingkang putro.

Wassalamu'alaikum wr. wb..

Rikza El Ha
1 5 1