Sebuah tangki berisi air berada diatas raksa. sebuah kubus berisi dengan sebuah rusuk 60 mm berdiri tegak lurus seimbang dalam cairan. Tentukan tinggi kubus yang tercelup dalam setiap cairan. Massa jenis besi dan raksa berturut-turut adalah 7,7 x 10 (pangkat 3) kg/m kubik dan 13,6 x 10 (pangkat 3) kg/m kubik

1

Jawabanmu

2014-04-28T18:01:47+07:00
mb.. g = ρa g (x Vb) + ρHg g (1-x) Vb) 
ρb Vb g = ρa g (x Vb) + ρHg g (1-x) Vb)
7700 = 1000 x + 13600 (1 - x) 
7700 = 1000 x + 13600 - 13600 x 
13500 x = 5900 
         x = 59/135 

t air = 59/135 × 60 = 26,2 mm 
t raksa = 60 - 26,2 = 33,8 mm 
5 3 5