Jawabanmu

2014-09-06T20:52:42+07:00
Judulnya cari sendiri...

Ryan  : Hei siReksi : Naon YanRyan : kumaha kabarna si , geus lila teu panggih .Reksi : nya kie we yan kabar urang mah lalieur euy loba pikiran , jeung loba tugasRyan : ahx maneh mah poek euy tugas wae di pikiran pelong atuh urang hirup teh enjoyReksi : ahx ari urang mah atuh da jelema bageur yan , aya tugas saetik buru-buru kerjakeun .Ryan : ari urang mah beda dei caritaReksi : Mang maneh kumaha kitu yan ?Ryan : ari urang mah kie , tugas mah tugas we angger da di kerjakeun namah babarengan dei jeung barudak di sakola .Reksi : Ahx maneh mah ngajak nu teu bener ka urang teh .Ryan : Hayu we urang ulin ayena mah geus lila teu ulin bareng , ke we tugas mah tong waka di kerjakeun .Reksi : Tuh nya da maneh mah bener we ka urang the ngajak nu teu bener , mang dek ngajak ulin kamana  maneh the kawas nu boga duit waeRyan :Hayu urang ulin ka papandayan , urang bari camping mumpung malam minggu ?Reksi : Siga nu gelo maneh ngajak ulin ka papandayan jeung kur 2an deh .Ryan : ajakan atuh nu lainna ku manehReksi : Heeh kema ke w lah , ke jam 10an we inditna heehRyan : Heg

2014-09-06T20:59:42+07:00
Hilman : "Agustusan taun 2014 ayeuna
mah sigana bakal ramé geura Pop."
Popi : "Naha ku naon kitu?"
Hilman : "Enya, apan umur
kamerdékaan nagara urang téh panceg
69 taun."
Déwi : "Aéh, enya. Di tempat urang rék
aya raraméan naon waé, nya?"
Agus : "Alusna mah diayakeun
pertandingan maén bal, sing ramé
pisan."
Hilman : "Ngan kana maén bal waé
manéh mah."
Agus : "Ih, da enya, mun aya maén bal
mah resep. Naon resepna pésta
Agustusan ukur tarik tambang, balap
karung, balap séndok, jeung maén
rebutan mah?"
Avip : "Yeuh, ari miéling proklamasi
téh udaganana lain ukur resep jeung
ramé. Anu penting mah urang kudu
sukuran. Kapan merdéka téh meunang
hésé capé, tur kudu ditebus ku
pangorbanan anu kacida gedéna."
Agus : "Alah, kawas enya manéh nyaho
jeung milu ngalaman."
Avip : "Heueuh, sayah gé ceuk béja,
cenah kitu nebus kamerdékaan téh.
Urang mah ayeuna ngan kari senangna.
Barang gubrag ka dunya téh nagara
geus aman. Teu ngamalan ririweuhan,
teu kungsi hirup balangsak."
Popi : "Ih, mani kawas kolot Avip mah
ari nyarita téh."
Déwi : "Kapan bakal jadi kolot engké
gé, lain?"
Avip : "Enya lah..."
Agus : "Pokokna mah pésta Agustusan
téh kudu ramé, nya éta ku ngayakeun
pertandingan maén bal."
Hilman : "Ih, manéh mah geus kana
maén bal deui atuh!"
Agus : "Ari enggus, lamun uing resep,
rék naon? Manéh mah kitu ari ka nu
resep maén bal téh sok sirik."
Popi : "Enggeus, Hilman, tong
dilayadan si Agus mah, tara daék éléh
omong!"