Jawabanmu

2014-09-06T17:16:46+07:00
2 pangkat 4log9 tu = 3
5log75-5log24+5log8 = 5log\frac{75}{24} *8 = 5log25 = 2
ini to yg ketiga 5log75-5log24+5log8 = 5log[tex]\frac{75}{24} *8[/tex] = 5log25 = 2
yg kedua ku gk ngerti, maaf
log 5= a ; log 3=b . 5 log 3 berapa?
5log3= b/a
Log 2= 0,301 ; log 3= 0,4771 . 2 log 3 = ......