Jawabanmu

2014-09-06T17:00:06+07:00
2log3 = a , 3log5 = b

2log15 = 3log15 / 3log2
= 3log(3x5) / 1/a
= 3log3 + 3log5 / 1/a
= 1 + b / 1/a
= (1 + b )x a/1
= a+ab
3log2 + 3log2 / 3log3 + 3log5 + 3log5
1/a + 1/a / 1 + b + b
2/a / 1+ 2b
2/a x 1/1+2b
Jadi 2/ a + 2ab ,,