1.Allah swt.sendirilah yg mengetahui kapan terjadinya hari kiamat,mengetahui apa yg terkandung di dalam rahim,mengetahui kapan akan turun hujan.allah swt.maha mengetahui makna dari....A.Al-Alim B.Al-Khabir C.As-Sami D.Al-Basir.
2.Di antara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Khabir adalah....A.Suka berbagi pengalaman dan pengetahuan.B.Senang menolong orang yg sedang susah C.Menjadi suri teladan bagi orang lain.D.bersemangat dan kreatif dalam segala hal.
3.Allah Swt.Maha mendengar suara apa pun yg ada di alam semesta ini.pendengaran allah tidak terbatas,tidak ada satu pun suara yg lepas dari pendengaran-nya.allah swt.maha mendengar merupakan makna....A.Al-Alim. B.Al-Khabir.C.As-Sami.D.Al-Basir
4.Allah Swt.Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil.Allah Swt.pun melihat apa yang ada di bumi dan langit.allah maha melihat merupakan makna.... A.Al-Alim.B.Al-Khabir.C.As-Sami.D.Al-Basir
5.Diantara bentuk pengamalan dari keyakinan terhadap Al-Basir adalah....A.Introspeksi diri untuk kebaikan
B.amar ma,ruf nahi munkar. C.menjari suri tauladan bgi orang lain. D.Mau mendengar nasehat guru/

Tolong jawabbannya salah satunya A-D terima kasih...!!!

2

Jawabanmu

2014-09-06T15:03:18+07:00
1. A
2. A
3. C
4. D
5. B
11 3 11
Apakah no 5 itu benar ? Sya lihat di buku jwbn nya A , please jwb . Ini pnting , yg benar yg mana ..
kalau introspeksi diri itu sepertinya masuk ke al 'alim
Oh ya makasih ..
2014-09-06T15:14:35+07:00
1. A. maha mengetahui
2. A. suka berbagi pengalaman dan pengetahuan
3. c. as sami
4. D. al basir
5. B. amar ma,ruf nahi munkar.
7 2 7