Jawabanmu

2014-09-06T12:19:07+07:00
Arti penting pandangan hidup bangsa adalah menjadi hal penting utk seseorang sebagai arahan hidup yang sesuai dengan flasafah negara.
2014-09-06T12:47:11+07:00
Dengan pandangan hidup yang jelas suatu bangsa akan memiliki pegangan dan pedoman dalam memecahkan masalah-masalah politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan yang timbul dalam gerak masyarakat yang semakin maju dan semakin mengglobal.“Pandangan hidup suatu bangsa adalah suatu kristalisasi dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa itu sendiri, yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa itu untuk mewujudkannya.”Definisi tentang pandangan hidup ini merupakan pegangan bagi bangsa Indonesiadan pengatur pemahaman atas latar belakang Pancasila yang lahir dan tumbuh dari sejarah dan kebudayaan bangsa.Dengan pandangan hidup suatu bangsa dapat secara jelas mengetahui arah yang dicapai. Dengan pandangan hidup suatu bangsa :Akan dengan mudah memandang persoalan-persoalan yang dihadapi,Akan dengan mudah mencari pemecahan masalh-masalah yang dihadapi,Akan memiliki pedoman dan pegangan,Akan membangun dirinya.